Algemene Voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, aankoop en overeenkomst welke wordt aangeboden door dog-tag.nl. Op de algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

1. Prijzen

* Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten (zie: ‘Verzending & Levering’).
* Prijzen en andere gegevens vermeld op de website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

2. Betaling

Dog-tag.nl levert gepersonaliseerde identiteitsplaatjes en zal pas tot productie ervan overgaan nadat de betaling is ontvangen.
* Betaling van een online bestelling verloopt door middel van: eenmalige machtiging, PayPal, iDEAL of overboeking. Voor betalingen vanuit het buitenland kan gebruik worden gemaakt van PayPal, VISA, MasterCard en lokale overboeking. Voor betalingen vanuit Nederland kan gebruik worden gemaakt van overboeking en eenmalige machtiging.
* Voor de afhandeling van het online betalingsverkeer werkt dog-tag.nl samen met PayPal. PayPal zorgt voor de veilige financiële afhandeling van alle online bestellingen. Op de betalingsopdrachten zijn de algemene voorwaarden van PayPal van toepassing (zie www.paypal.nl).
* Wanneer een betaling is voldaan middels eenmalige machtiging, levering heeft plaatsgevonden en de betaling op een later moment gestorneerd wordt, blijft de betalingsverplichting van kracht.
* Wanneer eenmalige machtiging wordt geweigerd, worden €3,50 administratiekosten in rekening gebracht.
* Indien een betaling niet binnen 14 dagen na de besteldatum door dog-tag.nl wordt ontvangen, vervalt de bestelling.
* U dient te allen tijde het volledige en exacte ordernummer en bijhorende correcte bedrag over te maken. U blijft derhalve verantwoordelijk voor alle extra kosten die voortvloeien bij een onjuiste of onvolledige betaling(en)/ gegevens.

3. Verzending & Levering

* dog-tag.nl streeft ernaar een bestelling binnen 24 uur na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres.
* Overschrijding van de 24-uursservice geeft geen recht op annulering. dog-tag.nl zal wanneer een bestelling niet binnen 5 werkdagen wordt verzonden dit onmiddellijk per e-mail, post of fax meedelen.
* dog-tag.nl levert binnen 24 uur, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
– Bestelling wordt geleverd binnen Nederland;
– Betaling vindt plaats via eenmalige machtiging of iDeal;
– Bestelling wordt gedaan voor 16:00 uur, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen;
* De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Ontvangen betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald.
* De klant dient bij overschrijding van de leveringstermijn binnen 29 dagen schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken van het recht op annulering gebruik te willen maken. Dit geldt alleen als er is betaald en door dog-tag.nl (onverhoopt) niet is geleverd.
* De uiterlijke leveringstermijn vervalt indien de klant bij vooruitbetaling het ordernummer niet vermeld. Zonder ordernummer kunnen wij betalingen niet aan bestellingen koppelen.
* Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
* Bestellingen worden als brievenbuspost verzonden via PostNL.
* Levering buiten Nederland verloopt via PostNL, brievenbuspost Priority.

4. Annulering, Retournering & Wijziging

* Na ontvangst van een bestelling en de bijbehorende betaling wordt een identiteitsplaatje door dog-tag.nl voorzien van de gegevens zoals deze in de bestelling zijn opgegeven. Vanwege het persoonlijke karakter van een identiteitsplaatje komt het recht tot annulering, retournering en wijziging te vervallen.
* Annulering of wijziging van de gegevens van een bestelling is alleen mogelijk bij overboeking, wanneer dog-tag.nl de betaling nog niet heeft ontvangen. De bestelling dient schriftelijk (per e-mail, post of fax) en onder vermelding van het ordernummer geannuleerd of gewijzigd te worden.
* Ongefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen.

5. Aansprakelijkheid

* dog-tag.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door haar geleverde identiteitsplaatjes, kettingen en accessoires.
* dog-tag.nl is niet aansprakelijk voor de inhoudelijke betekenis van de tekst op de door haar geproduceerde identiteitsplaatjes, en behoudt zich het recht voor tekst te weigeren.
* dog-tag.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling.
* dog-tag.nl is niet aansprakelijk voor typefouten of onjuistheden in de opgegeven tekst.

6. Garantie & Service

* In geval van een klacht dient de koper zich te wenden tot dog-tag.nl.
* Voor een identiteitsplaatje en bijbehorende accessoires geldt 1 jaar garantie. Deze garantie heeft geen betrekking op het breken van de ketting.
* Dog-tag.nl hanteert een 100% kwaliteitsgarantie. De door dog-tag.nl geleverde identiteitsplaatjes voldoen aan de hoogste eisen als het gaat om materiaal, functionaliteit en duurzaamheid.
* Een bestelling dient na ontvangst goed te worden gecontroleerd. Wanneer een bestelling niet aan de verwachtingen voldoet die redelijkerwijs en op basis van de door dog-tag.nl verstrekte informatie te stellen zijn aan het artikel, dan dient dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar te worden gemaakt per e-mail of post. Dog-tag.nl zal trachten de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op te lossen.
* Alle correspondentie dient te verlopen onder vermelding van het ordernummer of in geval van postorder het afleveradres.

7. Privacy

* Dog-tag.nl behandelt persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en zal deze nooit aan derden aanbieden.
* Betalingen via Paypal worden via een beveiligde verbinding afgehandeld, en de privacy is gewaarborgd.
* Persoonsgegevens worden opgenomen in een verzendlijst, die is samengesteld om in de toekomst een nieuw aanbod te doen. Deze verzendlijst wordt alleen gebruikt door dog-tag.nl. Indien geen prijs gesteld wordt op een dergelijk aanbod dan is het te allen tijde mogelijk dit schriftelijk (per e-mail of post) aan te geven. De gegevens worden dan onmiddellijk van de verzendlijst verwijderd.

8. Website

* Op de website van dog-tag.nl is het mogelijk een link te plaatsen. Links worden uitsluitend geplaatst indien een link wordt teruggeplaatst.
* Dog-tag.nl heeft het recht een verzoek om een link te plaatsen af te wijzen. Tevens heeft dog-tag.nl recht een reeds geplaatste link te verwijderen.
* Dog-tag.nl streeft ernaar e-mails en berichten die via het contactformulier worden verstuurd binnen 24 uur te beantwoorden.

Dog-tag.nl
K.v.K. Amsterdam 34018893
BTW: NL0082.77.345.B01

Plein 1945 nr. 51
1971 GC IJmuiden
Tel: +31(0)255-513651
E-mail: info@dog-tag.nl

Dog-tag.nl is een handelsnaam van VOF Swier.
© 2014-2023 dog-tag.nl